Fest- og containerløs høst

Sensommer/tidlig høst er normalt tid både for sommerfest og container i borettslaget vårt. I år hopper vi over begge deler.

Sommerfesten er en tradisjon vi absolutt skal ta vare på, men i år har tiden rett og slett gått litt fra oss. Vi kommer definitivt sterkere tilbake neste år.

Når det gjelder container, er erfaringen fra de siste årene at det generelt er lite som kastes om høsten. Skulle det vise seg at behovet er større enn vi tror, vil vi revurdere dette og eventuelt bestille en runde i løpet av vinteren.

Hilsen styret

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar

Rør- og våtromsfornyingen: Forprosjektet er over

Styrets forslag til rør- og våtromsprosjekt ble vedtatt mot tre stemmer på generalforsamlingen sist uke. Her finner du presentasjonen fra Norconsult: Rør- og våtromsprosjekt Ensjøsvingen borettslag

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar

Husk ekstraordinær generalforsamling på tirsdag!

Det blir ekstraordinær generalforsamling i Ensjøsvingen Borettslag tirsdag 23. januar 2018 kl. 18.00 på Vålerenga skole. Det skal stemmes over forslag fra styret angående utskiftning av vann- og avløpsrør og totalrehabilitering av sanitærinstallasjon.

Bakgrunn:
I Ensjøsvingen borettslag har vi vann- og avløpsrør fra 1949-1952 (byggeårene).
Det har siden 2011 vært gjort forskjellige undersøkelser for å finne ut hvor lang restlevetid vann- og avløpsrør har igjen. Obos Prosjekt leverte en rapport i 2011 som sa at både vann- og avløpsrør har passert anbefalt brukstid på 50 år, men at de anbefalte en ny vurdering om 3-5 år.

I 2016 fikk styret utarbeidet en vedlikeholdsplan. Der anbefales det en totalrehabilitering av bad, samt utskifting av vann- og avløpsrør.

Fordi dette er et stort prosjekt, ønsket styret å undersøke avløpsrørenes tilstand innvendig. Dette arbeidet ble utført av TT-teknikk i 2017. Det har parallelt med dette arbeidet dukket opp noen vannskader, noe som har ført til en betydelig økning av borettslagets forsikringsutgifter.

Etter en anbudsrunde har styret engasjert firmaet Norconsult til å utarbeide løsningsforslag for hvordan vi på best mulig måte kan rehabilitere rørene i borettslaget. Ogg på den ekstraordinære generalforsamlingen presenterer styret sin innstilling med tanke på dette.

Norconsult vil også være tilstede på generalforsamlingen for å presentere styrets løsningsforslag.

Styrets innstilling:
Generalforsamlingen i Ensjøsvingen borettslag gir styret fullmakt til å foreta et nødvendig låneopptak for utskiftning av vann- og avløpsrør og totalrehabilitering av sanitærinnstallasjoner.

Et låneopptak på kr 27 millioner med en kalkulert rente på 3% og nedbetalingstid på 20 år tilsvarer en kostnad for borettslaget på kr. 150 000 per måned. For den enkelte beboer betyr dette en økning i felleskostnadene på cirka 67%.

Husk at du kan gi en annen person fullmakt til å stemme for deg dersom du ikke selv kan være til stede på tirsdag.

Les mer i innkallingen som er kommet i postkassen til alle beboere.

Vel møtt!

 

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar

Vil du kaste farlig avfall?

Farlig avfall som for eksempel batterier og maling skal IKKE settes ved rundellen på søndag i påvente av at komprimatorbilen kommer på mandag.

Men: Du kan sette slikt avfall der på mandag morgen før klokken 10. Er du ikke hjemme mandag morgen, kan du sette det i en bod i nummer 8 A om søndagen mellom klokken 12 og 16. Du avtaler selv med styret og bærer det dit, så låser vi det inn og sørger for at det blir kastet.

Kontaktpersoner
Kan ringes søndag mellom klokken 12 og 14: Anne Halvorsen, tlf. 416 47 109
Kan ringes søndag mellom klokken 14 og 16: Trond Ivar Bækken, tlf. 960 12 022

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar

Spørreskjema om rørprosessen

Alle beboere skal nå ha fått et infobrev + spørreskjema angåessennde rørprosessen i postkassen. Dette skal fylles ut og leveres per epost til ensjosvingen@hotmail.com eller i styrepostkassene. Har du ikke fått skjema, er det viktig at du gir beskjed til styret.

Frist for levering er 6. november.

Hilsen styret

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar

Vi får besøk av komprimatorbil i november!

Flere beboere har etterspurt container i høst. Styret har derfor bestilt komprimatorbil til mandag den 13. november.

Det vil si at du i løpet av dagen før, søndag den 12. november, kan legge alt du vil kvitte deg med, i rundellen mellom nummer 6 og 8, så blir det altså hentet neste dag (tidlig på dagen).

Du kan kaste det meste, her er eksempler på hva de tar med:
Alt av møbler og løsøre, trevirke, hvitevarer, elektriske artikler, bildekk og hageavfall.

 

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar

Grep mot skrot

 
Bilder fra kjelleren nummer 4. Sånn skal vi ikke ha det, folkens!

Det står veldig mye ting og tang på loft og i kjellere for tiden. Det gjør vi i styret nå noe med.

Alle beboere vet godt at det ikke skal stå ting i fellesarealene (dette gjelder også under kjellertrappene), noe som blant annet har med brannsikkerhet å gjøre. Unntaket er sykler og barnevogner som er i bruk, og disse skal stå på anvist plass.

Derfor: Har du personlige eiendeler eller skrot stående i fellesarealene, må du fjerne dette snarest. Ting som ikke fjernes, blir kastet for eiers regning.

NB! Det skal heller ikke stå ting utenfor leilighetene. Har du sko, paraplyer et cetera der, må du ta det inn. Og ikke sett søpleposen din på dørmatta, selv om det er kort tid til du skal kaste den.

Publisert i Diverse | 2 kommentarer

Vi rydder i vaskerilåsene

For at vi skal kunne utnytte vaskeriene våre mest mulig effektivt, må vi blant annet fjerne hengelåser som ikke er i bruk, fra vasketidtavlene. Til det trenger vi din hjelp.

Du som benytter deg av vaskeritilbudet vårt, må sørge for å merke hengelåsen din tydelig med  leilighetsnummer. Styret fjerner hengelåser som ikke er merket skikkelig, eller som er feilmerket (for eksempel ved at leilighetsnummeret ikke finnes i den blokken låsen henger).

Husk at det ikke er anledning til å ha mer enn én hengelås per leilighet.

Dersom to eller flere låser har samme leilighetsnummer, fjerner vi begge/alle. Det er derfor viktig at du gir beskjed til styret dersom det henger gamle låser med ditt leilighetsnummer på på tavlen. Det kan du gjøre via mail til tone.rise@gmail.com. Samme mail kan brukes dersom du savner hengelåsen din.

 

 

 

 

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar

Innbrudd i natt!

Styret har fått rapport om at det har vært innbrudd i kjellerboder i 8C i natt. Styreleder har sjekket, og det gjelder ingen boder i 8A og B.

Det er viktig at alle beboere i 8C sjekker sine kjellerboder og anmelder det til politiet dersom de er berørt.

Alle utgangsdørene i nummer 8 er intakte, det samme gjelder dørene ned til kjelleren, så det er uklart hvordan den eller de som står bak, har kommet seg inn.

 

 

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar

Kom på sommerfest!


Foto: Fotolia

Tirsdag 22. august blir det fest for store og små i borettslaget vårt. Den finner sted ved rundellen utenfor nummer 6, og begynner klokken 18.

Vi griller pølser, og det blir quiz for alle og sekkeløp for barna.

Vi håper mange vil gripe denne muligheten til å bli bedre kjent med hyggelige naboer!
Hilsen styret

Publisert i Diverse | Skriv en kommentar